อายุน้องหมา เมื่อเทียบกับอายุของคน

อายุน้องหมาอาจแก่กว่าคุณ

อายุน้องหมา หลายคนว่ากันว่า เมื่อเทียบกับคน คือคูณ 7 เข้าไป ซึ่งเรื่องนี้ไม่ถูกต้องซะทีเดียว วันนี้ทางเพจ เล่าขวัญ by เล่าขวัญ.คอม ขอเสนอสูตรในการคำนวนอายุน้องหมาที่สัตว์แพทย์นิยมใช้กัน

หมาน้อยกับเด็ก

1. ถ้าน้องหมาอายุ 1 ขวบ = คนอายุ 15 ปี

2. เมื่อน้องหมาอายุ 2 ปี = คนอายุ 24 ปี

3. หลังจากนั้น อายุของน้องหมาทุก 1 ปี จะเท่ากับคูณ 4 ของอายุคน 

หมาหนุ่มกับคนหนุ่ม

ตัวอย่าง

ถ้าน้องหมาอายุ 3 ปี จะเท่ากับ คนอายุ 28 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 4 ปี จะเท่ากับ คนอายุ 32 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 5 ปี จะเท่ากับคนอายุ 36 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 6 ปี จะเท่ากับคนอายุ 40 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 7 ปี จะเท่ากับคนอายุ 44 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 8 ปี จะเท่ากับคนอายุ 48 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 9 ปี จะเท่ากับคนอายุ 52 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 10 ปี จะเท่ากับคนอายุ 56 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 11 ปี จะเท่ากับคนอายุ 60 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 12 ปี จะเท่ากับคนอายุ 64 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 13 ปี จะเท่ากับคนอายุ 68 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 14 ปี จะเท่ากับคนอายุ 72 ปี

ถ้าน้องหมาอายุ 15 ปี จะเท่ากับคนอายุ 76 ปี

และ ถ้าน้องหมาอายุ 16 ปี จะเท่ากับคนอายุ 80 ปี เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆในแต่ละปี

หมาแก่กับคนแก่

สมการ: ((อายุน้องหมา – 2) * 4 ) + 24 = อายุเมื่อเทียบกับคน

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าน้องหมาอายุ 9 ขวบ:
(( น้องหมาอายุ 9 ปี – 2 ) * 4 ) + 24 = 52 ปี
ฉะนั้นน้องหมาอายุ 9 ปี = คนอายุ 52 ปีนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าน้องหมาอายุ 11 ขวบ:
((น้องหมาอายุ 11 ปี – 2 ) * 4 ) + 24 = 60 ปี
ฉะนั้นน้องหมาอายุ 11 ปี = คนอายุ 60 ปีนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าน้องหมาอายุ 13 ขวบ:
((น้องหมาอายุ 13 ปี – 2 ) * 4 ) + 24 = 68 ปี
ฉะนั้นน้องหมาอายุ 13 ปี = คนอายุ 68 ปีนั่นเอง